Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

siostry
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
siostry
4261 6118
siostry
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viaszydera szydera
siostry
siostry
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
siostry
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
siostry

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaszydera szydera
siostry
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera

June 14 2017

siostry
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
siostry
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaeternaljourney eternaljourney

June 12 2017

siostry
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaszydera szydera
siostry
siostry
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viarudaizia rudaizia
siostry
Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma.
— Elbert Hubbard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarudaizia rudaizia
siostry
Wszyscy szczęśliwi ludzie : proszę przestać mnie wkurwiać.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
siostry
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)

June 08 2017

siostry

June 05 2017

9112 7237
Reposted fromtron tron viareeddpepper reeddpepper

June 03 2017

siostry
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl